Selecteer een pagina
Beschikbare mogelijkheden
Gelukzoeker | Ik heb de regie

De workshop Gelukzoeker neemt de klas mee in een (inter)actieve les over de regie nemen over je eigen leven. Door middel van opdrachten en illustratieve filmpjes worden jongeren uitgenodigd om in te zien dat zij, hoe uitdagend de omstandigheden ook zijn, altijd zélf bepalen wat hun levenshouding is.

Het doel van deze workshop is om vooral bewust te worden van alle keuzes die jongeren maken (keuzes over handelingen, gedachten en gevoelens) en zich te realiseren hoe groot de impact daarvan is op de eigen gelukservaring en indirect op die van hun omgeving; dit gaat van hele praktische keuzes tot meer gevoelsmatige keuzes. We gaan in op wat de focus van de leerlingen is in hun dagelijks leven en op de kans om elke keer opnieuw te beginnen.

Deze actieve, positieve workshop is speciaal voor jongeren ontworpen om hen wegwijs te maken in hun gelukservaring van elke dag.

 • Voor: scholen/onderwijsinstellingen met leerlingen tussen de 12 en 19 jaar.
 • Opdrachten en inhoud worden aangepast en/of verfijnd afhankelijk van de leeftijden of specifieke problematieken in de groep.
 • Voor deze workshop is een lokaal nodig met beamer en internetverbinding. Het is prettig als het een ruim lokaal is.
 • Voor deze workshop is minimaal 90 minuten nodig.

Vertrouwen | Outdoor

Laat de leerlingen in jouw klas onderzoeken hoe het met hun zelfvertrouwen is. Laat hen ervaren hoeveel ze elkaar vertrouwen en hoe open ze eigenlijk staan voor wat de toekomst hen gaat brengen.

Bij deze workshop starten we in een lokaal waar de basis wordt gelegd van een bijzonder actieve workshop:reflectie, filmpjes en fysieke uitdaging met een boodschap. Na ongeveer twintig minuten verplaatst de activiteit zich naar buiten.

Deze actieve, positieve workshop is speciaal voor jongeren ontworpen om hen te laten onderzoeken en ervaren hoe het met hun vertrouwen is, in de breedste zin van het woord.

 • Voor: scholen/onderwijsinstellingen met leerlingen tussen de 12 en 19 jaar.
 • Opdrachten en inhoud worden aangepast en/of verfijnd afhankelijk van de leeftijden of specifieke problematieken in de groep.
 • Voor het eerste deel van de workshop is een lokaal nodig met beamer en internetverbinding. De grootte van het lokaal is niet relevant.
 • Voor de opdrachten in deze workshop is er buiten ruimte nodig of een grote aula waar gerend kan worden en obstakels kunnen worden neergezet.
 • Voor deze workshop is minimaal 90 minuten nodig.

Workshops op maat

We denken graag mee bij het ontwikkelen van één workshop of een reeks workshops over een specifiek onderwerp dat voor een klas of de school een belangrijke rol speelt.

Enkele voorbeelden:

 • Een reeks keuzelessen waarbij de leerlingen stilstaan bij persoonlijke thema’s, als onzekerheid, zelfvertrouwen, keuzesmaken of stress.
 • Een verdieping op de thematiek die in in de workshop Gelukzoeker | Ik heb de regie wordt aangeboden.
 • Mindfulness voor jongeren.

Welke vormen zijn er mogelijk?

 • Eén hele dag vrij roosteren voor één klas waarbij de leerlingen 3 x een aparte workshop volgen.
 • Een reeks van lessen voor één klas of samengestelde groep, één uur per week, een aantal weken achter elkaar.
 • Een reeks van lessen voor één klas of samengestelde groep, met een bepaalde tijd tussen de workshops in.

De ervaring leert dat de docent of mentor met wie de Geluksschool de workshops voorbereidt, heel veel ervaring heeft en/of ideeën in hoe de op maat gemaakte workshops het beste aangeboden kunnen worden.

Benieuwd naar de reacties van leerlingen en collega’s die een workshop hebben ervaren? Je leest ze hier.

Pin It on Pinterest