De Geluksschool is een platform voor jongeren die het gevoel hebben nog meer uit het leven te willen halen dan ze doen.

De huidige generatie jongeren heeft onwijs veel in haar mars. Het zijn veelal erg gevoelige kinderen die de thema’s in hun leven serieus nemen. Ze denken graag na over maatschappelijke vraagstukken en voelen zich betrokken bij hoe het met de wereld is gesteld; ze hebben daar vaak een kritische kijk op.  Bijzonder verantwoordelijk en plichtsgetrouw, willen ze graag alles goed doen.

Helaas beleven deze jongeren zelf niet dat ze zo bijzonder zijn. Hun mogelijkheden en de verantwoordelijkheid die zij voelen, lijken haast te werken als een zware last; het is voor hen een grote uitdaging om te ontdekken met welke van hun mogelijkheden ze aan de slag gaan. Het valt hen van zichzelf tegen dat niet kunnen kiezen of niet weten wat ze willen.

Deze jongeren, met al hun mogelijkheden, lijken het gevoel te hebben er nog weinig toe te doen. Ze lijken te wachten op het volwassenheid om echt te gaan leven. Ze hebben nu ‘een klus te klaren’, lijken ze te denken: de middelbare school halen, een vervolgopleiding kiezen, studeren en vanaf daar kunnen ze langzaam worden wie ze zijn.

De Geluksschool heeft als doel om deze jongeren te wijzen op hun eigen kwaliteiten en kansen. Dat ze zich realiseren dat ze veel meer plezier kunnen ervaren in hun dagelijks functioneren. Op verschillende manieren streeft de Geluksschool ernaar jongeren te begeleiden naar een helderder beeld van wie ze zijn, welke keuzes daar op dit moment bij horen (en daarmee accepteren dat ze in de toekomst ook mogen veranderen) en daar rust bij ervaren. Dit heeft een positieve invloed op hun zelfvertrouwen en op hun ervaring van geluk.

De Gelukscshool werkt offline en online. We organiseren een aantal keer per jaar het zogenaamde Gelukskamp. De eerste editie hiervan is beoordeeld met een 9.15! Naast de kampen, bezorgen we workshops op scholen en vinden er regelmatig andere activiteiten plaats waar de jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Tegelijkertijd zijn we momenteel een aantal online programma’s aan het ontwikkelen dat jongeren verder brengt in hun persoonlijke proces, in een warme en veilige omgeving.

Ik nodig u van harte uit om uw mailgegevens achter te laten om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en van de ontwikkeling van de programma’s en van wanneer deze beschikbaar zijn. In de blogs kunt u eveneens een aardig beeld krijgen van de thematieken waar de Geluksschool mee bezig is.

Nog even een belangrijk aspect: Pilar Bosch is de ondernemer achter de Geluksschool en verantwoordelijk voor alle activiteiten en uitingen. Zij werkt echter bijzonder graag samen met de Adviesraad. De Adviesraad is een groep jongeren van verschillende leeftijden met wie Pilar graag overlegt en afstemt zowel over de inhoud van de programma’s als over de vorm. Daarnaast werk zij graag met hen vanuit de overtuiging dat jongeren zich hier beter thuis voelen wanneer een aantal jongeren betrokken is bij alle ontwikkelingen.

Heeft u als ouder vragen over de Geluksschool, neem gerust contact ons op.

Pin It on Pinterest

Share This